Polityka prywatności

Zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, dokument ten opisuje, jak traktujemy dane osobowe związane z korzystaniem z tej witryny i usługi oferowane na i przez to („Usługa”), w tym informacji podawanych podczas korzystania z niej.

Wyraźnie i ściśle ograniczamy korzystanie z Usługi do osób dorosłych w wieku powyżej 18 lat lub pełnoletnich w jurysdykcji danej osoby, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Każdemu w tym wieku obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z Usługi. Nie wyszukujemy świadomie ani nie zbieramy żadnych danych osobowych ani danych od osób, które nie osiągnęły tego wieku.

Informacje zebrane

Korzystanie z usługi

Podczas uzyskiwania dostępu do Usługi należy korzystać z funkcji wyszukiwania, konwertować pliki lub pobierać pliki, adres IP, kraj pochodzenia i inne nieosobowe informacje o komputerze lub urządzeniu (takie jak żądania internetowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, odsyłający adres URL, system oraz datę i godzinę żądania) pracujące mogą być zapisywane na informacje pliku dziennika zagregowanej informacji o ruchu drogowym oraz w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek sprzeniewierzenie informacji i/lub treści.

Informacje o użytkowaniu.

Możemy rejestrować informacje na temat korzystania z usługi, takie jak wyszukiwanych haseł, treść uzyskać dostęp i pobieranie i inne statystyki.

Przesłane treści

Wszelkie treści przesyłane, uzyskiwane do nich lub przesyłane za pośrednictwem Usługi mogą być przez nas gromadzone.

Korespondencje

Możemy prowadzić rejestr wszelkiej korespondencji między tobą a nami.

Ciasteczka

Podczas korzystania z Usługi możemy wysyłać pliki cookie na komputer w celu jednoznacznego zidentyfikowania sesji przeglądarki. Możemy wykorzystać zarówno pliki cookie sesji i trwałych plików cookie.

Użycie danych

Możemy wykorzystywać Twoje dane, aby zapewnić Ci określone funkcje i stworzyć spersonalizowane doświadczenie w Usłudze. Możemy również wykorzystywać te informacje do obsługi, konserwacji i ulepszania funkcji i funkcjonalności Usługi.

Używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych informacji do przechowywania informacji, abyś nie musiał ponownie wprowadzać ich podczas przyszłych wizyt, dostarczać spersonalizowanych treści i informacji, monitorować skuteczność Usługi i monitorować zagregowane dane, takie jak liczba odwiedzających i wyświetlenia strony (w tym do monitorowania odwiedzających od podmiotów stowarzyszonych). Mogą być również wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam w oparciu o kraj pochodzenia i inne dane osobowe.

Możemy agregować dane osobowe użytkownika z danymi osobowymi innych członków i użytkowników oraz ujawniać takie informacje reklamodawcom i innym stronom trzecim w celach marketingowych i promocyjnych.

Możemy wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia promocji, konkursów, ankiet oraz innych funkcji i wydarzeń.

Ujawnianie informacji

Możemy zostać zobowiązani do ujawnienia niektórych danych w celu spełnienia obowiązków prawnych lub w celu wyegzekwowania naszych Warunków świadczenia usług i innych umów. Możemy również udostępniać określone dane w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników i innych osób. Obejmuje to przekazywanie informacji innym firmom lub organizacjom, takim jak policja lub organy rządowe, w celu ochrony przed wszelkimi nielegalnymi działaniami lub ich ścigania, niezależnie od tego, czy jest to określone w Warunkach świadczenia usług.

Jeśli prześlesz, uzyskasz dostęp lub przekażesz jakiekolwiek nielegalne lub nieautoryzowane materiały do ​​lub za pośrednictwem Usługi lub podejrzewasz, że to robisz, możemy przekazać wszystkie dostępne informacje odpowiednim organom, w tym odpowiednim właścicielom praw autorskich, bez powiadomienia.

Różne

Chociaż używamy uzasadnionych z handlowego punktu widzenia fizycznych, zarządczych i technicznych zabezpieczeń w celu zabezpieczenia twoich informacji, transmisja informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna i nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji lub treści, które nam przekazujesz. Wszelkie informacje lub treści, które nam przekazujesz, są dokonywane na własne ryzyko.

Zainstaluj aplikację