Feltételek

Kérjük, alaposan olvassa át ezeket a használati feltételeket, mielőtt weboldalainkat használná, ideértve, korlátozás nélkül, a következő webhelyeket:

www.tiktokvideodownloader.one

Ez a dokumentum meghatározza azokat a feltételeket ("Feltételeket"), amelyek alapján a tiktokvideodownloader.one ("mi" vagy "mi") szolgáltatást nyújt Önnek webhelyein, ideértve, korlátozás nélkül, a fent felsorolt ​​webhelyeket (együttesen a "Weboldal"). Ezek a feltételek szerződéses megállapodást képeznek közted és közted között. A webhely meglátogatásával, elérésével, használatával és/vagy csatlakozással (együttesen "felhasználással") Ön kifejezi, hogy megérti és elfogadja ezeket a feltételeket. Ebben a dokumentumban az „Ön” vagy „az Ön” kifejezés rád, az Ön által képviselt szervezetre, az Ön vagy annak képviselőire, utódjaira, megbízottjaira és társult vállalkozásaira, valamint bármelyikére vagy azok eszközére vonatkozik. Ha nem ért egyet azzal, hogy ezeket a feltételeket kötelezi, akkor lépjen tovább a webhelyről, és hagyja abba a használatát.

1. Jogosultság

 • Legalább tizennyolc (18) évesnek kell lennie a weboldal használatához, kivéve, ha az ön joghatósága alatt a tizennyolc (18) éves életkor meghaladja a tizennyolc éves korot, ebben az esetben legalább az ön többségi korának kell lennie. joghatósággal. A weboldal használata nem engedélyezett, ha a törvény tiltja.
 • A Feltételek elfogadásának fontosságát az adja, hogy a weboldal használatához a jelen rendelkezés 2. szakasza alapján megadjuk a használati engedélyt. Elismeri és elfogadja, hogy ez a megfontolás megfelelő, és hogy megkapta a megfontolást.

2. Felhasználási támogatás

 • Nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott jogot biztosítunk Önnek a Weboldal elérésére, nem nyilvános megjelenítésére és használatára, ideértve az összes rendelkezésre álló tartalmat (a „Tartalom”) (a Weboldal korlátozásainak megfelelően) a számítógépén. vagy mobil eszköz, amely összhangban van ezekkel a feltételekkel. A Weboldalhoz kizárólag személyes és nem kereskedelmi használatra férhet hozzá.
 • Ezt a támogatást bármilyen okból és saját belátásunk szerint bármikor felmondhatjuk, előzetes értesítéssel vagy anélkül. A felmondás után, de nem vagyunk kötelesek: (i) törölni vagy deaktiválni a fiókját, (ii) blokkolni az Ön e-mail- és/vagy IP-címét, vagy egyéb módon megszüntetni a Weboldal használatát és képességét, és/vagy (iii) eltávolíthatja és/vagy törölheti a felhasználói beküldések bármelyikét (lent meghatározva). Ön beleegyezik abba, hogy az említett megszüntetés után nem használja vagy próbálja meg használni a weboldalt. Felmondáskor a weboldal használatához való jogának megadása megszűnik, de a jelen Feltételek minden más része fennmarad. Tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelõsséget Önnek vagy harmadik félnek a felhasználási engedély megszüntetéséért.

3. Szellemi tulajdon

 • A Weboldal Tartalma, kivéve a Felhasználói Beadványokat és a Harmadik Fél Tartalmát (az alábbiakban definiáljuk), de ideértve a benne szereplő más szöveget, grafikus képeket, fényképeket, zenét, videót, szoftvert, szkripteket és védjegyeket, szolgáltatási védjegyeket és logókat (együttesen "Saját dokumentumok"), nekünk tulajdonosa és/vagy engedéllyel rendelkezik. Minden védett anyagra szerzői jog, védjegy és/vagy egyéb jog vonatkozik az alkalmazandó joghatóságok törvényei szerint, ideértve a nemzeti törvényeket, a külföldi törvényeket és a nemzetközi egyezményeket. Fenntartjuk a tulajdonjogainkkal kapcsolatos összes jogunkat.
 • Ha kifejezetten másképp nem engedélyezik, akkor vállalja, hogy nem másolja, módosítsa, tegye közzé, továbbítsa, terjessze, terjesszen részt, ne vegyen részt a továbbiakban, sem származtatott művek létrehozását, sem bármilyen más módon történő teljes vagy részleges kiaknázását.

4. Felhasználói beküldések

 • Te vagy a teljes felelősség a weboldalon keresztül feltöltött, benyújtott, továbbított, létrehozott, módosított vagy egyéb módon elérhetővé tett anyagért, beleértve az összes hangfájlt, amelyet a webhelyen hoz létre, módosít, továbbít vagy tölt le (együttesen: „felhasználói beküldések”). A felhasználói beküldéseket nem mindig lehet visszavonni. Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználói beadványokban szereplő személyes információk bármilyen nyilvánosságra hozatalával személyesen azonosíthatóvá válhat, és nem garantáljuk a felhasználói beküldésekkel kapcsolatos titoktartást.
 • Kizárólag Ön felelős a felhasználói beküldések bármelyikéért és az összes felelősségért, valamint a felhasználói beküldések feltöltésének, benyújtásának, módosításának, továbbításának, létrehozásának vagy más módon elérhetővé tételének minden következményéért. A felhasználói beadványok bármelyike ​​esetén Ön megerősíti, képviseli és szavatolja, hogy:
  • Ön rendelkezik a szükséges licencekkel, engedélyekkel, jogokkal vagy hozzájárulásokkal ahhoz, hogy felhasználhassa és felhatalmazza minket arra, hogy minden védjegyet, szerzői jogot, üzleti titkot vagy más tulajdonjogot használjunk a Felhasználói beadványokhoz és a Felhasználói beadványokhoz, a Webhely és a jelen Felhasználási Feltételek bármelyik felhasználására;
  • Semmilyen szexuális cselekedetet ábrázoló anyagot nem fog küldeni, vagy engedélyezni fogja senki másnak; és
  • Ön írásbeli hozzájárulást, kiadást és/vagy engedélyt kapott a Felhasználói Beadványban szereplő minden azonosítható személytől, hogy felhasználjon mindegyik azonosítható személy nevét és/vagy hasonlóságát, hogy lehetővé tegye a Felhasználói Beküldés felhasználását a a webhelyek és a jelen feltételek.
 • Ezenkívül beleegyezik abba, hogy nem tölthet fel, nem küldhet be, nem hozhat létre, továbbíthat, módosíthat vagy egyéb módon nem bocsáthat rendelkezésre anyagokat, amelyek:
  • Jogvédett, üzleti titkot vagy védjegyeket fenntartó törvények védik, vagy egyéb módon harmadik fél tulajdonjogai alá tartoznak, ideértve a magánélet és a nyilvánosság jogát is, kivéve, ha ilyen jogok tulajdonosa vagy, ha a törvényes tulajdonos kifejezett engedélyével rendelkezik az anyag benyújtására és nekünk az itt megadott összes licencjog;
  • Obszcén, vulgáris, illegális, jogellenes, rágalmazó, csaló, rágalmazó, káros, zaklató, visszaélésszerű, fenyegető, magánéletre vagy nyilvánossághoz való jogot sértő, gyűlöletbeli, faji vagy etnikai szempontból sértő, gyulladásos vagy egyéb módon alkalmatlan, ahogyan mi saját belátásunk szerint döntöttünk;
  • Illegális tevékenységeket ábrázol, bármely csoporttal vagy egyénnel szemben fizikai károkat vagy sérüléseket reklámoz, ábrázol, vagy állatokkal szembeni kegyetlenségeket hirdet vagy ábrázol;
  • Bármely személy vagy szervezet másképp fellép, vagy bármilyen módon más módon hamis képet ad Önről, ideértve a hamis személyazonosság létrehozását is;
  • Bűncselekményt, bármely fél jogainak megsértését jelentené, ösztönözné vagy útmutatást adna, vagy amely egyébként felelősséget róna vagy sérti a helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogot; vagy
  • Kéretlen vagy jogosulatlan reklám, promóció, "spam" vagy bármilyen más felszólítás.
 • Nem állítottuk, hogy tulajdonjoga vagy ellenőrzése a Felhasználói Beadványok vagy Harmadik Fél Tartalma felett. Ön vagy, adott esetben, egy harmadik fél licencszerzője megőrzi a Felhasználói Beadványok összes szerzői jogát, és Ön felelős ezen jogok megfelelő védelméért. Visszavonhatatlanul megadja nekünk egy világméretű, nem kizárólagos, jogdíjmentes, örökkévaló, nem visszavonható, allicenchez adható engedélyt a következőkből származó művek reprodukálására, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, terjesztésére, adaptálására, módosítására, közzétételére, fordítására, létrehozására és bármilyen célból felhasználhatja a Felhasználói Beadványokat, korlátozás nélkül ideértve a Weboldal és a jelen Feltételek által megfontolt célokat is. Ön visszavonhatatlanul lemond, és felszólít arra, hogy lemond nekünk és bármely felhasználónkkal szemben a felhasználói beadványokkal kapcsolatos erkölcsi jogok vagy hozzárendelések bármely állításáról és érvényesítéséről.
 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden olyan joggal, hatalommal és felhatalmazással, amely szükséges az itt biztosított jogok megadásához a Felhasználói Beadványokhoz. Pontosabban, Ön kijelenti és szavatolja, hogy a felhasználói beadványok címe a saját tulajdonában van, és hogy joga van feltölteni, módosítani, hozzáférni, továbbítani, létrehozni vagy más módon elérhetővé tenni a felhasználói beküldéseket a weboldalon, és hogy a felhasználói beküldések feltöltése nem megsérti bármely másik fél jogait vagy a többi féllel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit.
 • Ön tudomásul veszi, hogy saját belátásunk szerint bármilyen okból vagy egyáltalán nem indokolt módon, értesítéssel vagy értesítés nélkül megtagadhatjuk a Felhasználói Beadványok közzétételét, eltávolítását vagy hozzáférésük megakadályozását.
 • A jelen kártalanítási rendelkezések korlátozása nélkül vállalja, hogy megvéd minket egy harmadik fél által feltett vagy benyújtott bármely követeléssel, követeléssel, pervel vagy eljárással szemben, amely azt állítja, hogy az Ön felhasználói beadványai vagy a weboldal e feltételek megsértésével történő megsértése vagy bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogait jogellenesen alkalmazza, vagy megsérti az alkalmazandó törvényeket, és Ön felelősségre vonja minket a velünk szemben felmerült károkért, valamint az ügyvédi díjak és egyéb költségeink miatt, amelyeket felmerültünk az ilyen igényekkel, igényekkel, perrel vagy eljárással kapcsolatban.

5. A weboldal tartalma

 • Ön tudomásul veszi és elismeri, hogy a Weboldal használatakor sokféle forrásból ki lesz téve kitéve a tartalomnak, ideértve azt a tartalmat is, amelyet más felhasználók, szolgáltatások, felek a Weboldalon elérhetővé tesznek automatizált vagy más eszközökkel (együttesen: "Harmadik Fél Tartalma"), és hogy mi nem ellenőrizünk és nem vállalunk felelősséget harmadik felek tartalmáért. Ön megérti és elismeri, hogy téves, sértő, tisztességtelen vagy egyéb módon kifogásolható tartalomnak teheti ki magát, vagy károsíthatja a számítógépes rendszereket, és anélkül, hogy korlátozná az itt szereplő egyéb felelősségkorlátozási rendelkezéseket, vállalja, hogy lemond, és ezzel felmond, bármilyen törvényes vagy méltányos jog vagy jogorvoslat, amelyet ezzel szemben fel velünk szemben lehet.
 • Nem állítjuk, hogy tulajdonjoga vagy irányítása a harmadik felek tartalma felett. Harmadik felek megtartják a Harmadik Fél Tartalmához fűződő összes jogot, és felelősséggel tartoznak jogaik megfelelő védelme érdekében.
 • Ön tudomásul veszi és elismeri, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk a webhely nem megfelelő tartalommal vagy magatartásért történő figyelemmel kíséréséért. Ha bármikor, saját belátása szerint, az ilyen tartalom megfigyelését választjuk, nem vállalunk felelősséget az ilyen tartalomért, nem vállalunk kötelezettséget az ilyen tartalmak (ideértve a felhasználói beadványokat és a harmadik felek tartalmát) módosítására vagy eltávolítására, és nem vállalunk felelősséget azért az ilyen tartalmat benyújtó személyek magatartása (ideértve a Felhasználói Beadványokat és Harmadik Fél Tartalmát).
 • Az alábbiakban a felelősség korlátozására és a jótállási nyilatkozatokra vonatkozó rendelkezések korlátozása nélkül a webhely minden tartalmát (beleértve a felhasználói beadványokat és a harmadik felek tartalmát) az "AS-IS"-nek biztosítják az Ön számára, kizárólag az Ön tájékoztatására és személyes felhasználására, és nem használhatja, a Tartalom másolása, sokszorosítása, terjesztése, továbbítása, sugárzása, megjelenítése, eladása, licencelése vagy bármilyen más célú felhasználása a Tartalom bármilyen más célra történő felhasználása nélkül, a Tartalom megfelelő tulajdonosai/engedélyesei előzetes hozzájárulása nélkül.
 • Ön tudomásul veszi, hogy saját belátása szerint bármilyen okból, vagy ok nélkül, bármilyen okból, értesítés nélkül vagy értesítés nélkül megtagadhatjuk a Tartalom közzétételét, eltávolítását vagy hozzáférésének blokkolását.

6. Felhasználói magatartás

 • Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által nekünk nyújtott minden információ és tartalom pontos és naprakész, valamint hogy rendelkezik minden szükséges joggal, hatalommal és felhatalmazással ahhoz, hogy (i) elfogadjuk ezeket a feltételeket, (ii) biztosítsuk a felhasználói beküldéseket nekünk, és (iii) elvégzi az Ön által a jelen Feltételek alapján megkövetelt tevékenységeket.
 • Ezúton kifejezetten felhatalmazza minket arra, hogy bármilyen tevékenységet megfigyeljen, rögzítsen és naplózhasson a Weboldalon.
 • A weboldal használatának feltétele:
  • Ön beleegyezik, hogy nem használja a Weboldalot jogellenes célokra, vagy bármilyen módon, amelyet a jelen Feltételek tiltanak;
  • Ön vállalja, hogy betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényt és rendeletet;
  • Ön beleegyezik, hogy a Weboldalt semmilyen módon nem használja fel, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősséget von maga után;
  • Ön beleegyezik abba, hogy kizárólag Ön felelős minden olyan cselekedetért és mulasztásért, amely a Weboldal használata eredményeként jelentkezik;
  • Ön beleegyezik abba, hogy minden felhasználói beküldése önnek tartozik, és hogy Önnek joga és felhatalmazása van arra, hogy azokat nekünk biztosítsa és felhasználja a webhelyen vagy azon keresztül;
  • Ön beleegyezik, hogy semmilyen automatizált eszközt, beleértve a robotokat, a bejárókat vagy az adatbányász eszközöket, nem használja adatok vagy Tartalom letöltésére, megfigyelésére vagy felhasználására a Weboldalról;
  • Ön beleegyezik, hogy nem tesz olyan intézkedést, amely kizárólagos mérlegelésünk alapján indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró a technológiai infrastruktúrára, vagy egyéb módon túlzott követelményeket ró rá;
  • Ön beleegyezik, hogy senkit sem "zaklat" vagy más módon zaklat a webhelyen vagy azon keresztül;
  • Ön vállalja, hogy nem hamisít fejléceket vagy más módon nem manipulálja az azonosítókat az átadott információk eredetének álcázása érdekében;
  • Ön beleegyezik, hogy nem tiltja meg, nem kerüli ki és nem zavarja meg a weboldal biztonsági funkcióit, vagy olyan funkciókat, amelyek megakadályozzák vagy korlátozzák bármilyen tartalom használatát vagy másolását, vagy amelyek korlátozzák a Weboldal vagy a benne lévő tartalom használatát;
  • Ön vállalja, hogy nem tesz közzé, nem hivatkozik a weboldalra, és nem teszi elérhetővé a weboldalon bármilyen anyagot, amely szoftvervírusokat vagy bármilyen számítógépes kódot, fájlt vagy programot tartalmaz, amely bármilyen számítógépes szoftver vagy hardver, vagy telekommunikáció megszakítására, megsemmisítésére, korlátozására vagy figyelemmel kísérésére szolgál. felszerelés;
  • Ön beleegyezik abba, hogy nem engedélyezi, allicenczi, eladja, viszonteladja, átruházza, nem ruházza ki, terjeszti, vagy bármilyen módon kereskedelmi szempontból kiaknázza vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi;
  • Ön vállalja, hogy nem „kereti” vagy „tükrözi” a weboldalt; és
  • Ön beleegyezik abba, hogy a webhely egyetlen részét sem fordítja vissza.
 • Fenntartjuk a jogot, hogy megfelelő lépéseket tegyenek bármely felhasználó ellen a weboldal jogosulatlan használatáért, ideértve a polgári, büntetőjogi és a jogorvoslati lehetőségeket, valamint a weboldal bármely felhasználó általi használatának megszüntetését. A Weboldal és számítógépes rendszereink bármilyen, a jelen Feltételek által nem engedélyezett használata sérti ezeket a feltételeket, valamint bizonyos nemzetközi, külföldi és hazai büntetőjogi és polgári törvényeket.
 • A weboldal használatának engedélyezése mellett a jelen Megállapodás bármilyen megsértése esetén, ideértve a 6. szakasz rendelkezéseit is, minden egyes jogsértésért tízezer dollár (10.000 dollár) összegű kártérítést kell fizetnie Önre. Abban az esetben, ha a jogsértés jogi keresetet eredményez (akár Ön, akár bármelyik fél ellen), vagy akár bármely fél számára fizikai vagy érzelmi károkat eredményezhet, minden tizenhat ezer dollár (150 000 USD) összegű kártérítést kell fizetnie Önnek minden jogsértésért.. Saját belátása szerint bármilyen ilyen kárigényt vagy annak egy részét átruházhatjuk harmadik félre, amelyet az Ön magatartása sértett. Ezek a felszámolt kártérítési rendelkezések nem szankciók, hanem inkább a Felek arra irányuló kísérlete, hogy ésszerűen megállapítsák az ilyen jogsértésből fakadó tényleges károk összegét. Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy ezeknek a megsemmisített károknak a mértéke minimális, és ha a tényleges károk nagyobbak, akkor a nagyobb összegért Ön felel. Ha az illetékes bíróság úgy ítéli meg, hogy ezek a felszámolt károk bármilyen mértékben végrehajthatatlanok, akkor a felszámított kártérítéseket csak annyiban lehet csökkenteni, hogy azok végrehajthatóak legyenek.

7. Szolgáltatások a weboldalon

 • Tudomásul veszi, hogy a weboldal általános célú keresőmotor és eszköz. Pontosabban, de nem korlátozva a webhelyre, több webhelyen is kereshet zenét. Ezenkívül a weboldal olyan általános célú eszköz, amely lehetővé teszi a videofájlok audio fájljainak letöltését és az internetről máshol található audiofájlok letöltését. A Weboldal csak a törvényekkel összhangban használható fel. Nem ösztönözzük, nem engedjük el, nem ösztönözzük és nem engedjük meg a weboldal olyan használatát, amely bármilyen törvényt sérthet.
 • Nem tárolunk semmilyen felhasználói beadványt átmeneti időszakon túl, hogy a felhasználóknak esélyük legyen a tartalom letöltésére.

8. Díjak

 • Ön tudomásul veszi, hogy fenntartjuk a jogot, hogy bármely szolgáltatásunkért vagy az összes szolgáltatásért díjat számoljon fel, és díjainkat időről időre megváltoztassa, saját belátása szerint. Ha bármikor megszünteti a weboldal használatával kapcsolatos jogait a jelen feltételek megsértése miatt, akkor nem jogosult díjainak bármely részének visszatérítésére. Minden egyéb tekintetben az ilyen díjakat a Weboldalon közzétett és/vagy bármely értékesítési ügynök vagy fizetést feldolgozó cég által bevezetett kiegészítő szabályok, feltételek, megállapodások szabályozzák, amelyek időről időre módosíthatók.

9. Adatvédelmi irányelvek

 • Külön adatvédelmi irányelveket tartunk fenn, és az Ön hozzájárulása a jelen feltételekhez szintén azt jelenti, hogy hozzájárul az adatvédelmi irányelvekhez. Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi irányelvek bármikor történő módosítására azáltal, hogy ezeket a módosításokat közzéteszik a weboldalon. A módosításokról semmilyen más értesítést nem tehetünk. A webhelynek az ilyen módosításokat követő további használata azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a módosításokat, függetlenül attól, hogy valóban elolvasta-e őket.

10. Szerzői jogi igények

 • Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Ön nem sértheti meg a szerzői jogokat, védjegyeket vagy más tulajdonosi információs jogokat. Saját belátásunk szerint eltávolíthatunk minden olyan Tartalmat, amelyről feltételezzük, hogy sérti mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és megszüntethetjük a Weboldal használatát, ha ilyen tartalmat nyújt be.
 • ISMÉTELT INFRINFERÁLIS POLITIKA. MEGJELENÍTÉS-MEGSEBRÍTÉSI POLITIKÁNAK RÉSZÉBEN, MINDEN FELHASZNÁLÓ SZERINT AZ ANYAGOKHOZ HASZ JÓ-HATÁSOS ÉS HATÉKONY panaszt kapunk bármilyen, kezdetben eltelt hét havi periódusban.
 • Bár nem tartoznak az Egyesült Államok törvényei alá, önként betartjuk a digitális évezred szerzői jogi törvényét. Az Egyesült Államok Kódex 17. címe, 512 (c) (2) szakasza értelmében, ha úgy gondolja, hogy a weboldalon bármilyen szerzői jogvédelem alatt álló anyagát megsértik, kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül léphet kapcsolatba velünk.
 • Azokra a bejelentésekre, amelyek nem relevánsak vagy a törvény értelmében nem hatékonyak, nem érkezik válasz és cselekvés. Az állítólagos jogsértésről szóló tényleges értesítésnek ügynökünknek szóló írásbeli értesítésnek kell lennie, amely lényegében a következőket tartalmazza:
  • A szerzői jogok által védett művek azonosítása. Kérjük, írja le a munkát, és amennyiben lehetséges, mellékelje a munka engedélyezett verziójának másolatát vagy helyét (pl. URL-t);
  • A feltételezhetően jogsértő anyag azonosítása és helyét, illetve keresési eredmények esetén az állítólagosan jogsértő anyagokra vagy tevékenységekre mutató hivatkozás vagy hivatkozás azonosítása. Kérjük, írja le az anyagot, és adjon meg egy URL-t vagy bármilyen más releváns információt, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az anyagot megtaláljuk a weboldalon vagy az interneten;
  • Információ, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot, beleértve a címet, a telefonszámot és, ha elérhető, az e-mail címet;
  • Nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen feltételezi, hogy a panaszos anyag felhasználását Ön, képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;
  • Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamisság miatt büntetik, hogy Ön a tulajdonosa vagy felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az állítólag megsértett munka tulajdonosának nevében eljárjon; és
  • A szerzői jog tulajdonosának vagy meghatalmazott képviselőjének fizikai vagy elektronikus aláírása.
 • Ha a szerzői jogok megsértéséről szóló értesítés alapján eltávolítják a felhasználói beadványt vagy az Ön weboldalára vonatkozó keresési eredményt, akkor küldhet nekünk ellenbejelentést, amelynek a fent felsorolt ​​képviselőnknek szóló írásbeli és számunkra kielégítő értesítést kell küldenie, amely lényegesen magában foglalja a következő:
  • Fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • Az eltávolított anyag azonosítása vagy a hozzáférés letiltása, valamint az a hely, ahol az anyag megjelenik, mielőtt eltávolították, vagy a hozzáférés meg volt tiltva;
  • Hamiskodás alapján nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen hiszi, hogy az anyagot eltávolították vagy letiltották a eltávolítandó vagy letiltható anyag tévedése vagy téves azonosítása miatt;
  • Az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és nyilatkozata arról, hogy beleegyezik a bíróságok joghatósága alá az Ön által megadott címben, Anguilla-ban és azon hely (ek) ben, ahol a szerzői jog állítólagos tulajdonosa található; és
  • Nyilatkozat arról, hogy elfogadja a kézbesítést a szerzői jog tulajdonosa vagy képviselője részéről.

11. Jelen feltételek módosítása

 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezeket a feltételeket bármikor módosítsák az ilyen módosított feltételeknek a Weboldalra való elküldésével. A módosításokról semmilyen más értesítést nem tehetünk. ELISMERI, HOGY A KÖVETKEZŐ MÓDOSÍTÁSOK KÖVETKEZŐ HASZNÁLATÁNAK HASZNÁLATA A SZERZŐDÉSEK FELTÉTELÉBEN FELTÉTELE A SZAKPOLITIKÁK FELTÉTELEIT, MEGFELELŐEN OLVASSA FELEK.

12. Kártérítés és elengedés

 • Ezúton vállalja, hogy kártérítést nyújt bennünket, és ártalmatlannak tart minden olyan károkért, valamint harmadik fél igényeitől és költségeitől, ideértve az ügyvédi díjakat is, amelyeket a Weboldal használata és/vagy a jelen feltételek megsértése okozott.
 • Abban az esetben, ha vita merül fel egy másik felhasználóval vagy bármely harmadik féllel, ezúton felszabadít minket, tisztviselőinket, alkalmazottainkat, képviselőinket és jogutódjainkat mindenféle követelés, követelés és (tényleges és következményes) károkért vagy természet, ismert és ismeretlen, gyanús és nem gyanúsított, nyilvánosságra hozott és nyilvánosságra nem hozott eset, amely ilyen vitákból és/vagy a Weboldalból származik, vagy bármilyen módon kapcsolódik hozzájuk.

13. A jótállás és a kötelezettségek korlátozása elutasítása

 • OLVASSA EL FIGYELMESEN ezt a szekciót, mivel ez korlátozza a felelõsségünket az alkalmazandó törvény alapján megengedett maximális mértékig (de nem tovább).
 • A webhely hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felektől származó webhelyekre, amelyek tőlünk függetlenek. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek webhelyein található tartalmakért, adatvédelmi irányelvekért vagy gyakorlatáért, és nem vállalunk semmiféle felelősséget vagy garanciát az információk pontosságáért, teljességéért vagy hitelességéért. Nincs jogunk vagy képességünk harmadik felek webhelyeinek tartalmának szerkesztésére. Ön tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelõsséget semmilyen felelõsségért, amely bármilyen harmadik fél webhelyének használatából származik.
 • A weboldalt "MINT SZERINTI" formában, bármiféle kifejezett, hallgatólagos vagy törvényi garancia vagy feltétel nélkül. Kifejezetten teljes mértékben kizárjuk a forgalmazhatóság, az adott célra való alkalmasság, a jogsértés elmulasztása, az információ pontossága, az integráció, az interoperabilitás vagy a csendes élvezet bármilyen hallgatólagos garanciáját. A weboldalakkal kapcsolatosan nem vállalunk semmiféle vírusokra vagy más káros alkatrészekre vonatkozó garanciát. Egyes jogrendszerek nem engedik meg a hallgatólagos garanciák elutasítását, ezért az ilyen joghatóságokban a fenti felelősségi nyilatkozatok némelyike ​​nem vonatkozik rád, vagy korlátozottan vonatkozik, amennyiben az ilyen hallgatólagos garanciákra vonatkozik.
 • NEM KÖRÜLMÉNYEN KÖVETELMÉNEK FELELŐSEK A KÖZVETLEN, KÖVETKEZTETÉS ESETÉN KAPCSOLATOS, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZŐ vagy PÉLDA KÁROKRÓL (AMENNYIBEN KAPCSOLATKÁRAK MEG A KÁROK LEHETŐSÉGÉRT), SZERINTI SZERKEZETT, SZERINT, HOGY FELHASZNÁLVA A SZÖVETET KÁRAK (i) HASZNÁLATA, HASZNÁLATA VAGY A HASZNÁLAT HASZNÁLATA A SZOLGÁLTATÁS MEGSZÜNTETÉSE EZEK A KORLÁTOZÁSOK SZERINT A KÉPESSÉGEKRE VONATKOZÓ MÁS SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TERMÉKEK OSZTÁLYA, KAPCSOLATOSAN A WEBOLDALKAL KAPCSOLATOSAN VÁLTOZÓ JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZJEN FELELŐSSÉGEK VÁLTOZÁSAIT, Így, IGÉNYEN, JOGALKOTÁSBAN,
 • NEM GARANCIA, HOGY (i) A WEBOLDAL KÖVETELMÉNT VAGY VÉGREHAJTÁSAIT eleget tesz, (ii) A WEBOLDAL FÜGGETLEN MEGSZAKÍTÁSA, IDEIGLENES, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAELHÁRÍTVA, (iii) AZ EREDMÉNYEK, HOGYAN HASZNÁLHATÓ, HASZNÁLHATÓ. FONTOS VAGY MEGBÍZHATÓ. (Iv) A WEBOLDALKAL HOZZÁADOTT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK, TARTALOM VAGY EGYÉB ANYAGOK MINŐSÉGEK KÖVETELMÉNEK VAGY VÉGZÉSEIVEL KAPCSOLATOS, V (v) A TARTALOMBAN MEGHATÁROZOTT HASZNÁLATOK Kijavulnak.
 • A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL HOZZÁADOTT TARTALOMAT A saját diszkrétációjával és kockázatával kapja meg. FELELŐS FELELŐS FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉP RENDSZERÉNEK, VAGY EGYÉB ESZKÖZÖK SÉRTÉSÉNEK, VAGY AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBEN, AMELYEK EZT A TARTALOMBÓL SZÁRMAZAK.
 • A SZOLGÁLATOS ÉS KIZÁRÓ JOG ÉS A JOGSZERŰSÉG A weboldallal való disztribúció vagy bármilyen más megítélés esetén a weboldal használatának megszüntetése lehet. A FEJLESZTÉS KORLÁTOZÁSA SZERINTI, Semmilyen esetben sem lehet 100 dollárt meghaladó összegű maximális felelõsség, ha az amerikai weboldalak használatából származik, vagy azzal kapcsolatban áll.

14. Jogi viták

 • A törvény által megengedett mértékben, ezen feltételekre, valamint az Ön és közted között esetlegesen felmerülő igényekre, keresetekre vagy vitákra Anguilla törvényei vonatkoznak, a kollíziós rendelkezések figyelembevétele nélkül. Az USA-val szemben ellenük benyújtott igényekkel vállalja, hogy beterjeszti és elfogadja az anguila-i bírósági személyi és kizárólagos joghatóságot, valamint a bíróságok kizárólagos jövevényét. MINDEN KÖVETELMÉNYEKÉRT, AMELYEKET JAVASLATKÉNT FELTÉTELEK, ELFOGADJA, HOGYAN ELFOGADJA ÉS SZEMÉLYES JOGSZABÁLYOZÁST ÉS ANYAGOSA A TÖRVÉNYEK SZÜKSÉGÉBEN ANGUILLÁBAN ÉS bárhol máshol megtalálható. Ezért Ön nem megfelelő vagy kellemetlen fórum miatt lemond a jogról, hogy másik helyszínt keressen.
 • ELFOGADJA, HOGY CSAK A KÉPESSÉGET CSAK AZ ÖN KÉPESSÉGÉBEN, NEM MINDEN FELHASZNÁLOTT OSZTÁBAN VAGY REPREZENTÁCIÓS MŰKÖDÉSBEN NEM PLAINTIFF VAGY OSZTÁLYTAGNAK TAGNAK.
 • Ezúton Ön beleegyezik abba, hogy a jelen feltételek megfontolása részeként lemond minden olyan jogról, amelyet a zsűri perbe vehet bármilyen, a köztünk fennálló, ezen feltételek vagy a Weboldal kapcsán felmerülő vagy azzal kapcsolatos vitában. Ez a rendelkezés akkor is végrehajtható, ha a választottbírósági rendelkezésektől vagy az e szakasz bármely más rendelkezésétől mentesek.

15. Általános feltételek

 • Ezek a feltételek, amelyek időről időre módosulnak, a teljes megállapodást képezik közted és közted között, és felváltják az összes közted és közted közötti korábbi megállapodást, és írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem módosíthatók.
 • A jelen Feltételek bármelyik rendelkezésének végrehajtásának elmulasztása nem értelmezhető bármely rendelkezés vagy jog lemondásának.
 • Ha a jelen feltételek bármelyik részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik meg az alkalmazandó jogszabályok szerint, akkor az érvénytelen és nem végrehajtható rendelkezést hatályos, végrehajtható rendelkezés váltja fel, amely leginkább megfelel az eredeti rendelkezés és a megállapodás fennmaradó részének szándékának. hatályban marad.
 • A jelen leírás egyik célja sem harmadik felek számára jogok vagy jogorvoslatok felruházása, és nem is fogják azt úgy tekinteni.
 • Ezeket a feltételeket Ön nem engedheti meg, nem ruházhatja át vagy nem továbbadhatja licencbe, kivéve előzetes írásbeli hozzájárulásunkkal, de korlátozás nélkül átadhatjuk azokat vagy átruházhatjuk őket.
 • Ön beleegyezik abba, hogy értesítéseket küldhetünk Önnek e-mailben, rendes levélben vagy a Weboldalon történő feladáskor.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek szakaszcímei kizárólag a kényelem érdekében készülnek, és nem rendelkeznek jogi vagy szerződéses joghatással.
 • A jelen feltételek szerint az "beleértve" kifejezés szemléltető jellegű és nem korlátozó jellegű.
 • Ha ezt a megállapodást angolul kívüli nyelven fordítják és hajtják végre, és ellentmondás van a fordítás és az angol változat között, akkor az angol változat az irányadó.
Applikáció telepítése