Condiţii de utilizare

Vă rugăm să consultați cu atenție acești termeni și condiții de utilizare înainte de a utiliza site-urile noastre web, inclusiv, fără limitare, următoarele site-uri web:

www.tiktokvideodownloader.one

Acest document prevede termenii și condițiile („Termeni”) pe baza cărora tiktokvideodownloader.one („noi” sau „noi”) vă vor furniza servicii pe site-urile sale web, incluzând, fără limitare, site-urile enumerate mai sus (colectiv, "Site-ul"). Acești Termeni constituie un contract contractual între dvs. și noi. Vizitând, accesând, utilizând și/sau alăturând („folosind” în mod colectiv) site-ul, vă exprimați înțelegerea și acceptarea acestor Termeni. Așa cum este utilizat în acest document, termenii „dumneavoastră” sau „dvs.” se referă la dvs., la orice entitate pe care o reprezentați, reprezentanții dvs., succesorii, asociații și afiliații și oricare dintre dispozitivele dvs. sau ale acestora. Dacă nu sunteți de acord să fiți obligați de acești Termeni, navigați departe de site-ul Web și încetați să-l utilizați.

1. Eligibilitate

 • Trebuie să aveți vârsta de cel puțin optsprezece (18) ani pentru a utiliza site-ul, cu excepția cazului în care vârsta majorității în jurisdicția dvs. este mai mare de optsprezece (18) ani, caz în care trebuie să aveți cel puțin vârsta majorității în dvs. competență. Utilizarea site-ului nu este permisă în cazul în care este interzis de lege.
 • Considerația pentru acceptarea acestor condiții este că vă oferim Grantul de utilizare pentru a utiliza site-ul în conformitate cu secțiunea 2 a prezentului document. Recunoașteți și sunteți de acord că această considerație este adecvată și că ați primit considerația.

2. Acordare de utilizare

 • Vă oferim un drept neexclusiv, netransmisibil și limitat de acces, afișare publică și utilizare a site-ului Web, inclusiv întregul conținut disponibil în acesta („Conținutul”) (sub rezerva restricțiilor site-ului Web) pe computerul dvs. sau dispozitiv mobil compatibil cu acești Termeni. Puteți accesa și utiliza site-ul Web numai pentru uz personal și necomercial.
 • Această subvenție este reziliată de noi, din orice motiv și la discreția noastră, cu sau fără o notificare prealabilă. După încheiere, putem fi, dar nu vom fi obligați să: (i) ștergeți sau să dezactivați contul, (ii) să vă blocați adresele de e-mail și/sau IP sau să încetați altfel utilizarea dvs. și capacitatea de a utiliza site-ul și/sau (iii) elimina și/sau șterge oricare dintre Trimiterile dvs. de către utilizatori (definite mai jos). Sunteți de acord să nu utilizați sau să încercați să utilizați site-ul Web după terminarea menționată. După încetare, acordarea dreptului dvs. de a utiliza site-ul Web va înceta, dar toate celelalte porțiuni ale acestor Termeni vor supraviețui. Recunoașteți că nu suntem responsabili pentru dvs. sau pentru oricare terță parte pentru încetarea acordării dvs. de utilizare.

3. Proprietate intelectuală

 • Conținutul de pe site-ul Web, cu excepția trimiterilor utilizatorilor și a conținutului terților (definit mai jos), dar incluzând alte texte, imagini grafice, fotografii, muzică, video, software, scripturi și mărci comerciale, mărci de serviciu și logo-uri conținute de acesta (colectiv „Materiale proprietare”), sunt deținute de noi și/sau autorizați. Toate materialele proprietate sunt supuse drepturilor de autor, mărcilor comerciale și/sau altor drepturi în conformitate cu legile jurisdicțiilor aplicabile, inclusiv legile interne, legile străine și convențiile internaționale. Ne rezervăm toate drepturile asupra materialelor noastre proprii.
 • Cu excepția cazului în care este permis altfel explicit, sunteți de acord să nu copiați, să modificați, să publicați, să transmiteți, să distribuiți, să participați la transferul sau vânzarea, să creați lucrări derivate sau să exploatați în întregime sau parțial orice alt conținut.

4. Trimiteri utilizator

 • Sunteți în întregime responsabil pentru orice materiale pe care le încărcați, le transmiteți, le transmiteți, le creați, le modificați sau le puneți la dispoziție prin intermediul site-ului, inclusiv orice fișiere sonore pe care le creați, modificați, transmiteți sau descărcați prin intermediul site-ului (colectiv, „Trimiteri utilizator”). Trimiterile utilizatorilor nu pot fi întotdeauna retrase. Recunoașteți că orice dezvăluire a informațiilor personale din Trimiterile utilizatorului vă poate face identificabil personal și că nu garantăm nicio confidențialitate cu privire la Trimiterile utilizatorului.
 • Veți fi singurul responsabil pentru oricare dintre propriile trimiteri ale utilizatorului și despre toate consecințele încărcării, transmiterii, modificării, transmiterii, creării sau punerii la dispoziție a altor trimiteri ale utilizatorului. Pentru toate și toate trimiterile dvs. de către utilizator, afirmați, reprezentați și garantați că:
  • Dețineți sau aveți licențele, permisiunile, drepturile sau acordurile necesare pentru a utiliza și autorizați să utilizăm toate mărcile comerciale, drepturile de autor, secretele comerciale sau alte drepturi de proprietate în și către Trimiterile utilizatorului pentru orice și toate utilizările avute în vedere de site-ul Web și de acești Termeni;
  • Nu veți posta sau nu veți permite nimănui să posteze niciun material care înfățișează orice acte sexuale explicite; și
  • Aveți consimțământul scris, eliberarea și/sau permisiunea de la fiecare persoană identificabilă din Trimiterea Utilizatorului pentru a utiliza numele și/sau asemănarea fiecăruia dintre aceste persoane identificabile pentru a permite utilizarea Trimiterului Utilizatorului pentru oricare și toate utilizările avute în vedere de site-urile și acești termeni.
 • De asemenea, sunteți de acord că nu veți încărca, trimite, crea, transmite, modifica sau modifica altfel material disponibil care:
  • Este protejat de drepturi de autor, protejat de legile privind secretul comercial sau marca comercială, sau altfel este supus drepturilor de proprietate ale unei terțe părți, inclusiv drepturi de confidențialitate și publicitate, cu excepția cazului în care sunteți proprietarul acestor drepturi sau aveți permisiunea explicită a proprietarului de drept pentru a trimite materialul și pentru a ne acorda toate drepturile de licență acordate aici;
  • Este obscen, vulgar, ilegal, ilegal, defăimător, fraudulos, calomnios, dăunător, hărțuitor, abuziv, amenințător, invaziv al vieții private sau a drepturilor de publicitate, urât, rasial sau etnic ofensator, inflamator sau inadecvat, după cum a decis de noi, la propria noastră discreție;
  • Înfățișează activități ilegale, promovează sau înfățișează vătămări fizice sau vătămări împotriva unui grup sau individ sau promovează sau înfățișează orice act de cruzime față de animale;
  • Înlocuiește orice persoană sau entitate sau te reprezintă în orice alt mod greșit, inclusiv crearea unei identități false;
  • Ar constitui, încuraja sau furniza instrucțiuni pentru o infracțiune, o încălcare a drepturilor oricărei părți sau care, în alt mod, ar crea răspundere sau ar încălca orice drept local, de stat, național sau internațional; sau
  • Este publicitate nesolicitată sau neautorizată, promovare, „spam” sau orice altă formă de solicitare.
 • Nu revendică nicio proprietate sau control asupra trimiterilor utilizatorilor sau a conținutului terților. Dvs. sau un terț autorizat, dacă este cazul, păstrați toate drepturile de autor la Trimiterile utilizatorului și sunteți responsabil pentru protejarea drepturilor respective, după caz. Ne acordați irevocabil o licență mondială, neexclusivă, fără drepturi de autor, perpetuă, neanulabilă, sub-autorizatoare pentru a reproduce, efectua public, afișa public, distribui, adapta, modifica, publica, traduce, crea opere derivate ale și de altfel exploatați Trimiterile utilizatorilor în orice scop, inclusiv fără limitare orice scop prevăzut de site-ul Web și de acești Termeni. De asemenea, renunțați în mod irevocabil și provocați renunțarea împotriva noastră și oricăruia dintre utilizatorii noștri la orice pretenții și afirmații privind drepturile morale sau atribuirea cu privire la Trimiterile utilizatorilor.
 • Dvs. reprezentați și garantați că dețineți toate drepturile, puterea și autoritatea necesare pentru a acorda drepturile acordate în prezenta Prezentărilor utilizatorilor. Mai exact, reprezentați și garantați că dețineți titlul la Trimiterile utilizatorului, că aveți dreptul de a încărca, modifica, accesa, transmite, crea sau de a pune la dispoziție Trimiterile utilizatorilor pe site-ul web și că încărcarea Trimiterilor utilizatorului nu va încalcă drepturile oricărei alte părți sau obligațiile dvs. contractuale față de alte părți.
 • Dvs. recunoașteți că, la libera noastră discreție, putem refuza publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice Trimitere a Utilizatorului, din orice motiv, sau fără niciun motiv, cu sau fără o notificare prealabilă.
 • Fără a limita celelalte dispoziții de despăgubire din prezentul document, sunteți de acord să ne apărați împotriva oricărei pretenții, cereri, procese sau proceduri făcute sau înaintate împotriva noastră de către o terță parte care pretinde că Trimiterile dvs. de către Utilizator sau utilizarea site-ului dvs. Web cu încălcarea acestor Condiții încalcă sau deturnează drepturile de proprietate intelectuală ale oricărui terț sau încalcă legea aplicabilă și ne veți despăgubi pentru toate daunele împotriva noastră și pentru onorariile rezonabile ale avocatului și pentru alte costuri suportate de noi în legătură cu orice cerere, cerere, acțiune sau procedură.

5. Conținut de pe site-ul web

 • Înțelegeți și recunoașteți că, atunci când utilizați site-ul Web, veți fi expus la conținut dintr-o varietate de surse, inclusiv conținut pus la dispoziție pe site de către alți utilizatori, servicii, părți și prin mijloace automatizate sau prin alte mijloace (colectiv, „Conținut terț”) și că nu controlăm și nu suntem responsabili pentru niciun conținut al terților. Înțelegeți și recunoașteți că puteți fi expus la conținut inexact, jignitor, indecent sau altfel obiectabil sau care poate provoca daune sistemelor dvs. de computer și, fără a limita celelalte dispoziții de răspundere din prezentul document, sunteți de acord să renunțați., orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le puteți avea împotriva noastră cu privire la acestea.
 • Nu revendică nicio proprietate sau control asupra conținutului terților. Terții își păstrează toate drepturile asupra conținutului terților și sunt responsabili pentru protejarea drepturilor lor, după caz.
 • Înțelegeți și recunoașteți că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru monitorizarea site-ului Web pentru conținut sau conduită necorespunzătoare. Dacă în orice moment alegem, la discreția noastră, să monitorizăm un astfel de conținut, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru un astfel de conținut, nu avem obligația de a modifica sau elimina un astfel de conținut (inclusiv Trimiterile utilizatorului și conținutul terților) și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru comportamentul altor persoane care trimit un astfel de conținut (inclusiv trimiterile utilizatorilor și conținutul terților).
 • Fără a limita prevederile de mai jos cu privire la limitările de răspundere și exonerarea de garanții, tot Conținutul (inclusiv Trimiterile utilizatorilor și Conținutul terților) de pe site-ul dvs. vă este furnizat „AS-IS” doar pentru informațiile dvs. și pentru utilizarea personală și nu veți folosi, copiați, reproduceți, distribuiți, transmiteți, difuzați, afișați, vindeți, licențați sau exploatați altfel pentru orice alt scop, indiferent de Conținut, fără acordul prealabil în scris al proprietarilor/licențiatorilor respectivi ai Conținutului.
 • Dvs. recunoașteți că, la discreția noastră, putem refuza publicarea, eliminarea sau blocarea accesului la orice conținut din orice motiv, sau fără niciun motiv, cu sau fără o notificare prealabilă.

6. Conduita utilizatorului

 • Dumneavoastră declarați și garantați că toate informațiile și conținutul furnizat de către noi sunt corecte și actuale și că aveți toate drepturile, puterea și autoritatea necesară pentru (i) să acceptăm acești Termeni, (ii) să ne furnizeze Trimiterile utilizatorului și (iii) să efectuezi actele solicitate de tine în conformitate cu acești Termeni.
 • Prin prezenta, ne autorizați în mod expres să monitorizăm, înregistrăm și înregistrăm oricare dintre activitățile dvs. pe site-ul Web.
 • Ca o condiție a utilizării site-ului Web:
  • Sunteți de acord să nu utilizați site-ul Web în scopuri ilegale sau în orice mod care este interzis de acești termeni;
  • Sunteți de acord să respectați toate legile și reglementările locale, de stat, naționale și internaționale aplicabile;
  • Sunteți de acord să nu utilizați site-ul Web în niciun fel care ne expune răspunderii penale sau civile;
  • Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru toate actele și omisiunile care apar ca urmare a utilizării site-ului dvs. Web;
  • Sunteți de acord că toate Trimiterile dvs. de Utilizator vă aparțin și că aveți dreptul și autoritatea de a le furniza nouă și de a le folosi pe site-ul sau prin intermediul site-ului Web;
  • Sunteți de acord să nu utilizați mijloace automate, inclusiv roboți, crawlere sau instrumente de extragere a datelor, pentru a descărca, monitoriza sau utiliza date sau conținut de pe site-ul Web;
  • Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio măsură care impune sau poate impune, la discreția noastră, o încărcătură nejustificată sau disproporționat de mare pe infrastructura noastră tehnologică sau faceți cereri excesive asupra acesteia;
  • Sunteți de acord să nu „jucați” sau să hărțuiți altcineva pe sau prin intermediul site-ului Web;
  • Sunteți de acord să nu falsificați anteturile sau să manipulați altfel identificatorii pentru a deghiza originea informațiilor pe care le transmiteți;
  • Sunteți de acord să nu dezactivați, să evitați sau să interferați cu alte caracteristici legate de securitate ale site-ului sau caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricăror conținut sau care impun limitări ale utilizării site-ului sau a conținutului acestuia;
  • Sunteți de acord să nu postați, să faceți legătura cu sau să puneți la dispoziție pe site-ul web orice material care conține viruși software sau orice cod de computer, fișier sau program conceput pentru a întrerupe, distruge, limita sau monitoriza funcționalitatea oricărui software sau hardware computer sau a oricăror telecomunicații echipamente;
  • Sunteți de acord să nu licențați, să licențați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să atribuiți, să distribuiți sau altfel, în vreun fel să exploatați sau să puneți la dispoziție site-ul sau orice conținut oricărei terțe părți;
  • Sunteți de acord să nu „încadrați” sau „oglindați” site-ul; și
  • Sunteți de acord să nu inversați nici o porțiune a site-ului.
 • Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri adecvate împotriva oricărui utilizator pentru orice utilizare neautorizată a site-ului, inclusiv reparații civile, penale și injonctive și încetarea utilizării site-ului de către orice utilizator. Orice utilizare a site-ului Web și a sistemelor noastre informatice neautorizate de acești Termeni reprezintă o încălcare a acestor Termeni și a anumitor legi penale și civile internaționale, străine și interne.
 • Pe lângă încetarea acordării de utilizare a site-ului Web, orice încălcare a prezentului acord, inclusiv prevederile acestei secțiuni 6, vă va supune daunelor lichidate de zece mii de dolari (10.000 USD) pentru fiecare încălcare. În cazul în care încălcarea dvs. are drept consecință acțiune legală (indiferent dacă vă este împotriva voastră sau împotriva noastră, a oricărei părți) sau vătămare fizică sau emoțională a oricărei părți, veți fi supus unor daune lichidate de o sută și cincizeci de mii de dolari (150.000 USD) pentru fiecare încălcare. Putem, după discreția noastră, să atribuim orice astfel de cerere de daune sau o porțiune a acesteia către o terță parte care a fost nedreptățită de conduita dvs. Aceste dispoziții privind daunele lichidate nu reprezintă o sancțiune, ci, în schimb, o încercare a părților de a stabili în mod rezonabil cantitatea de daune reale care ar putea surveni în urma unei astfel de încălcări. Recunoașteți și sunteți de acord că valoarea acestor daune lichidate este minimă și că, dacă daunele reale sunt mai mari, veți fi responsabil pentru suma mai mare. Dacă o instanță de competență competentă constată că aceste daune lichidate nu pot fi aplicabile în orice măsură, atunci daunele lichidate vor fi reduse numai în măsura necesară pentru ca acestea să fie executorii.

7. Servicii pe site

 • Dumneavoastră recunoașteți că site-ul Web este un motor și un instrument de căutare cu scop general. Mai exact, dar fără limitare, site-ul web vă permite să căutați muzică pe mai multe site-uri web. Mai mult, site-ul Web este un instrument cu scop general care vă permite să descărcați fișiere audio din videoclipuri și audio din alte părți de pe Internet. Site-ul web poate fi utilizat numai în conformitate cu legislația. Nu încurajăm, protejăm, inducem sau nu permitem utilizarea oricărui site care ar putea încălca orice lege.
 • Nu stocăm nicio Trimitere de utilizatori pentru o perioadă mai lungă decât o perioadă de timp tranzitorie pentru a oferi utilizatorilor șansa de a descărca conținutul lor.

8. Taxe

 • Dvs. recunoașteți că ne rezervăm dreptul de a percepe taxele pentru oricare sau toate serviciile noastre și de a modifica din când în când taxele noastre, la discreția noastră. Dacă în orice moment încetăm drepturile dvs. de a utiliza site-ul Web din cauza încălcării acestor Condiții, nu veți avea dreptul la rambursarea vreunei porțiuni din taxe. În toate celelalte aspecte, aceste taxe sunt reglementate de reguli, termeni, condiții sau acorduri suplimentare postate pe site-ul Web și/sau impuse de orice agent de vânzări sau companie de procesare a plăților, astfel cum pot fi modificate din când în când.

9. Politica de confidențialitate

 • Păstrăm o Politică de confidențialitate separată, iar acordul dvs. cu acești Termeni semnifică, de asemenea, acordul dvs. cu Politica de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica Politica de confidențialitate în orice moment, prin publicarea acestor modificări pe site-ul Web. Nu se poate face nicio altă notificare cu privire la modificări. Utilizarea dvs. continuă a site-ului web în urma acestor modificări va constitui acceptarea dvs. de aceste modificări, indiferent dacă le-ați citit efectiv.

10. Drepturi de autor

 • Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Nu puteți încălca drepturile de autor, marca comercială sau alte drepturi informaționale de proprietate ale oricărei părți. Putem, în propria noastră discreție, să eliminăm orice Conținut pe care avem motive să credem că încalcă oricare dintre drepturile de proprietate intelectuală ale altora și vă poate înceta utilizarea site-ului Web dacă trimiteți un astfel de Conținut.
 • REPETI POLITICA DE ÎNCĂLCARE. Ca parte a politicii noastre de infracțiune de repetare, ORICE UTILIZATOR PENTRU ALE CĂrui material primim TREI RECLAMĂRI BUNE DE CREDINȚĂ ȘI EFECTIVĂ, DUPĂ NICIUN PERIODU CONTIGU DE SESIUNEA LUNE, VA FI ACVĂTAT CU ACESTUI GRUP DE UTILIZARE A WEBSITE-ului TERMINAT.
 • Deși nu suntem supuși legislației Statelor Unite, respectăm în mod voluntar Legea privind drepturile de autor privind Digital Millennium Copyright. În conformitate cu titlul 17, secțiunea 512 litera (c) (2) din Codul Statelor Unite, dacă credeți că vreunul dintre materialele dvs. protejate de drepturi de autor este încălcat pe site-ul Web, ne puteți contacta utilizând formularul nostru de contact.
 • Toate notificările care nu sunt relevante pentru noi sau ineficiente în condițiile legii nu vor primi niciun răspuns sau acțiune în acest sens. O notificare efectivă a încălcării revendicate trebuie să fie o comunicare scrisă către agentul nostru care include substanțial următoarele:
  • Identificarea operei cu drept de autor despre care se crede că a fost încălcată. Vă rugăm să descrieți lucrarea și, dacă este posibil, să includeți o copie sau locația (de exemplu, o adresă URL) a unei versiuni autorizate a lucrării;
  • Identificarea materialului despre care se crede că încalcă și localizarea acestuia sau, pentru rezultatele căutării, identificarea referinței sau a legăturii cu materialul sau activitatea care se pretinde că încalcă. Vă rugăm să descrieți materialul și să furnizați o adresă URL sau orice alte informații pertinente care să ne permită localizarea materialului pe site-ul Web sau pe Internet;
  • Informații care ne vor permite să vă contactăm, inclusiv adresa, numărul de telefon și, dacă este disponibil, adresa dvs. de e-mail;
  • O declarație conform căreia aveți o credință de bună credință că utilizarea materialului reclamat nu este autorizată de dvs., de agentul dvs. sau de lege;
  • O declarație conform căreia informațiile din notificare sunt corecte și că, sub pedeapsa de sperjur, că sunteți proprietarul sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului lucrării care se presupune că a fost încălcat; și
  • Semnătura fizică sau electronică din partea titularului dreptului de autor sau a unui reprezentant autorizat.
 • Dacă Trimiterea dvs. de utilizator sau rezultatul căutării către site-ul dvs. web este eliminată în urma unei notificări privind încălcarea dreptului de autor revendicat, ne puteți furniza o notificare notificată, care trebuie să fie o comunicare scrisă către agentul nostru enumerat mai sus și satisfăcător pentru noi, care include în mod substanțial următoarele:
  • Semnătura dvs. fizică sau electronică;
  • Identificarea materialului care a fost eliminat sau a cărui acces a fost dezactivat și locația în care materialul a apărut înainte de a fi îndepărtat sau accesul la acesta a fost dezactivat;
  • O declarație sub pedeapsa de sperjur că aveți o credință de bună credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a greșelii sau identificării greșite a materialului care trebuie eliminat sau dezactivat;
  • Numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și o declarație prin care sunteți de acord cu competența instanțelor judecătorești în adresa pe care ați furnizat-o, Anguilla și locația (locurile) în care se află proprietarul dreptului de autor; și
  • O declarație conform căreia veți accepta serviciul de proces de la pretinsul proprietar de copyright sau agentul său.

11. Modificarea acestor Termeni

 • Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste Condiții în orice moment, prin publicarea acestor Termeni pe site-ul Web. Nu se poate face nicio altă notificare cu privire la modificări. CONTAȚI CĂ UTILIZAREA CONTINUĂ A UTILIZĂRULUI SITE-ULUI WEB care urmează AMENDAMENTELE VOR CONSTITUI ACCEPTAREA ACELOR AMENDAMENTE, FĂRÂND CĂ DE CE L-AȚI CITIT ACUM.

12. Despăgubire și eliberare

 • Prin prezenta, sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne păstrăm inofensivi de orice daune și daune și cheltuieli ale terților, inclusiv onorariile avocatului, care decurg din utilizarea site-ului Web și/sau din încălcarea acestor Condiții.
 • În cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți alți utilizatori sau cu alți terți, prin prezenta ne eliberați pe noi, ofițerii noștri, angajații, agenții și succesorii aflați în drept de reclamații, cereri și daune-interese (reale și consecințe) de orice fel. sau natura, cunoscută și necunoscută, suspectată și neașteptată, dezvăluită și dezvăluită, care rezultă din sau în orice fel legată de astfel de dispute și/sau site-ul Web.

13. Renunțarea la garanții și limitările pasivelor

 • CITIȚI CU ATENȚIE ACȚI SECȚIUNE, întrucât LIMITĂ RESPONSABILITATEA noastră LA EXTINȚIA MAXIMĂ PERMISĂ DUPĂ LEGEA APLICABILĂ (DAR NICI UN ALTE).
 • Site-ul Web poate conține link-uri către site-urile terțe părți independente de noi. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile și nu facem nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea, completitudinea sau autenticitatea informațiilor conținute pe orice site-uri web terțe. Nu avem niciun drept sau capacitate de a edita conținutul site-urilor web ale unor terți. Dumneavoastră recunoașteți că nu vom fi răspunzători pentru nicio răspundere care rezultă din utilizarea dvs. de către site-urile terță parte.
 • Site-ul este furnizat „AS-IS” și fără nicio garanție sau condiție, expres, implicit sau legal. Renunțăm în mod specific la toate limitele la orice garanție implicită de comerciabilitate, fitness pentru un anumit scop, neîndeplinirea obligațiilor, acuratețea informațiilor, integrare, interoperabilitate sau plăcere liniștită. Renunțăm la orice garanție pentru viruși sau alte componente dăunătoare în legătură cu site-urile. Unele jurisdicții nu permit renunțarea la garanțiile implicite, prin urmare, în astfel de jurisdicții, unele dintre renunțările de mai sus pot să nu se aplice sau să fie limitate în măsura în care se referă la astfel de garanții implicite.
 • FĂRĂ FĂRĂ CIRCUMSTANȚE NICI NU VĂ RĂSPUNSĂM PENTRU DAUNE DIRECTE, INDICATE INCIDENȚALE, SPECIALE, CONSECUȚIONALE SAU EXEMPLARE (DACĂ DACĂ AM FOST CONSULTATE DE POSIBILITATEA ACESTUI DAUNE) REZULTATE DE LA ORICE ASPECT AL UTILIZĂRII DREPTULUI, DESPRE SITE, DAUNE APARATE DE LA (i) UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ, MISUSE SAU INABILITATEA DE A UTILIZA WEBSITE-ul, (ii) RELAȚIA DUMNEAVĂ CU ORICE CONȚINUT PE SITE-UL, (iii) INTERRUPȚIA, SUSPENSIUNEA, MODIFICAREA, ALTERAȚIA SAU DISCONTINEREA COMPLETĂ A SITE-ULUI SAU (iv) ÎNCETAREA SERVICIILOR DE către SUA. ACESTE LIMITĂRI DE ASEMENEA SE APLICĂ CU RESPECT LA DANĂURILE INCURTATE DE MOTIVAREA ALTE SERVICII SAU A PRODUSELOR PRIMITE SAU PUBLICITE ÎN CONECTARE CU SITE-ul WEB. Câteva JURISDICȚII NU PERMISĂ UNELE LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE, DE ASEMENEA, ÎN ACESTE JURISDICȚII,
 • NU GARANȚAM CE (i) site-ul web Îți va îndeplini cerințele sau așteptările, (ii) site-ul web va fi neinterpretat, temporar, securizat sau fără erori, (iii) rezultatele care pot fi obținute din utilizarea ta site-ului VOR FI ACURĂȚI SAU FIABILE, (iv) CALITATEA ORICE PRODUSE, SERVICII, INFORMAȚII, CONȚINUT SAU ALTE MATERIALE OBȚINUTE PRIN WEBSITE VOR ÎNCUNEȘTE CERINȚELE SAU EXPECTĂRILE SAU (v) ORICE ERORI CU CONȚINUT VOR FI CORECTATE.
 • ORICE CONȚINUT OBȚINUT PRIN UTILIZAREA SITE-ului WEB ESTE OBȚINUT LA DISCRETIA ȘI RISCUL TĂU. Dumneavoastră sunteți singur responsabil pentru orice daune aduse sistemului dumneavoastră sau al altor dispozitive sau pierderi de date care rezultă din acel conținut.
 • DREPTUL ȘI SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ ȘI REMEDIAREA ÎN CAZUL DIVERSEI DISPUNERILOR CU SITE-ULUL WEB SAU ORICE ALTE GRIEVANȚĂ VOR FI CONCURSUL UTILIZĂRULUI AL SITE-ULUI. FĂRĂ A LIMITA ÎNVĂȚAREA, NICIUN CAZ NU ESTE RESPONSABILITATEA MAXIMĂ A SUA DESPĂRUTE DE SUA sau RELATĂ CU UTILIZAREA DUMNEAVOASTRĂ A WEBURILOR EXCEDITE 100 $.

14. Controale juridice

 • În măsura maximă permisă de lege, acești Termeni, precum și orice cerere, cauză de acțiune sau litigiu care poate apărea între dvs. și noi, sunt reglementate de legile Anguillai, fără a ține cont de dispozițiile privind conflictul de legi. PENTRU ORICE REPREZENTARE ÎNVĂȚATĂ DE VOI CONTRA NOI, ACORDĂȚI SĂ ÎNVĂȚĂȚI ȘI SĂ CONSENTIȚI JURISDICȚIA PERSONALĂ ȘI EXCLUSIVĂ ȘI VENITURA EXCLUSIVĂ A CURSURILOR DIN ANGUILLA. PENTRU NICIUNE REPREZENTĂ ÎNCEPUTĂ DE SUA CONTRA TU, ACORDĂȚI SĂ VĂ ÎNVĂȚAȚI ȘI SĂ CONSENTIȚI JURISDICȚIA PERSONALĂ ȘI VENITURA CURSURILOR ÎN ANGUILLA ȘI ORICE CĂTRE PODȚI FI ÎNCHIS. Renunțați la orice drept de a căuta un alt loc din cauza unui forum necorespunzător sau incomod.
 • ACORDĂȚI CĂ PUTI ADUCE RECLAMĂRI NUMAI ÎN CAPACITATEA TA INDIVIDUALĂ ȘI NU ÎN CAZ DE PLAINTIFF SAU DE MEMBRE CLASEI ÎN NICIUN ACASA PURPORTATĂ SAU REPREZENTANTĂ.
 • Sunteți de acord cu privire la faptul că, ca parte a considerației pentru acești termeni, renunțați la orice drept pe care îl puteți avea la un proces al juriului pentru orice dispută dintre noi care rezultă din sau cu privire la acești termeni sau site-ul Web. Această dispoziție este aplicabilă chiar în cazul în care sunt renunțate la orice dispoziții de arbitraj sau la orice alte dispoziții din această secțiune.

15. Condiții generale

 • Acești Termeni, astfel cum au fost modificați din când în când, constituie întregul acord dintre dvs. și noi și înlocuiesc toate acordurile anterioare dintre dvs. și noi și nu pot fi modificate fără acordul nostru scris.
 • Nerespectarea oricărei prevederi a acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunțare la nicio dispoziție sau drept.
 • Dacă se consideră că o parte din acești termeni sunt invalide sau neaplicabile în conformitate cu legea aplicabilă, atunci prevederea nevalidă și neexecutabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă și executorie care se potrivește cel mai mult cu intenția dispoziției inițiale și cu restul acordului. va continua în vigoare.
 • Nimic din prezentul obiectiv nu este conceput, nici nu va fi considerat, să confere drepturi sau căi de atac oricărui terț.
 • Acești Termeni nu sunt cesionabili, transferabili sau sub-autorizați de către dvs. decât cu acordul nostru scris anterior, dar pot fi alocați sau transferați de noi fără restricții.
 • Sunteți de acord că vă putem furniza notificări prin e-mail, poștă periodică sau postări pe site-ul Web.
 • Titlurile secțiunii din acești Termeni sunt doar pentru comoditate și nu au efect legal sau contractual.
 • Așa cum este utilizat în acești termeni, termenul „inclusiv” este ilustrativ și nu este limitativ.
 • Dacă acest acord este tradus și executat în orice altă limbă în afară de engleză și există vreun conflict între traducere și versiunea engleză, versiunea engleză va controla.
Instalează aplicația